ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงคำปฏิญาณ

เสียงเพลงรักพันแว่ว ดังแผ่วคลุกเคล้า เร้าอารมณ์มาไกลแสนไกล
ฟังยิ่งเพลินในฤทัย จับใจในคำของเพลง ช่างบรรเลงเสนาะน่าฟัง
แสงดาวขาวพราวดูเด่น เคยได้แลเห็น ยังสงสัยลืมแล้วหรือยัง
ใจฝังคิดถึงความหลัง ที่ฝังฤทัยใจจำ ฝากถ้อยคำไว้ให้แก่กัน
ต่างชวนชี้กันชมเมฆงาม แดนฟ้าสวยอร่ามตา ดารานั้นเคียงจันทร์
ฝากรักกันด้วยคำมั่น ใฝ่ฝันละเมอ ดังหนึ่งคนเพ้อรำพัน
ฉันยังคิดถึงเธออยู่ ใครเล่าจะรู้ ว่าเฝ้าคอยแต่เธอทุกวัน
ใจเฝ้าคิดถึงความฝัน เหมือนไฟร้อนรุ่ม กลุ้มในใจเหลือจะประมาณ
หนาวเย็นน้ำค้างกลางดึก ใจสั่นระทึก เฝ้าแต่นึกถึงคำสาบาน
เคยกล่าวคำปฏิญาณ ต่อหน้าพระเป็นประธาน ร่วมสาบานก่อนจะจากไกล
เหมือนเทพเจ้าดลจิต ใจเฝ้าแต่คิด ใจจิตตรึงนึกถึงมิวาย
เธอจากไปอยู่แห่งไหน มองดูแสงจันทร์ แล้วใจใฝ่ละเมอถึงเธอมาเยือน
มองดูฟ้าดาราเด่นพราว แดนฟ้าขาวสะอาดตา ดารานั้นเคียงเดือน
ดูคล้ายจะคอยเป็นเพื่อน กระซิบใจเตือน ให้ห่วงคอยหาทุกนาที
ขอให้แสงจันทร์ที่ส่อง ช่วยบอกนวลน้อง ว่าคู่ครองหม่นหมองฤดี
เดือนช่วยบอกแก่นวลฉวี ว่าในหัวใจเรานี้ เฝ้าละเมอถึงเธอไม่วาย

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม