ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงคำหอม

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เวส สุนทรจามร

ลมโบกหวลกลิ่นหอม หอมชวนเด็ดดอมคำหอมเจ้าเอ๋ย
กลิ่นนี้พี่เคย เคยได้แนบเขนย อกเอ๋ยหวลคนึง
เพียงแต่กลิ่นล่องลม ชื่นชมซาบซึ้ง
ชวนให้คิดติดตรึง ใจตระหวัดคนึงถึงสาวเจ้า
ชวนให้ใจพี่เหงา จำว่ากลิ่นเจ้าเศร้าอยู่ในใจ
เนื้อนวลอวลกลิ่นประทินเดียวกัน ขวัญเคยแนบขวัญรักกันชิดใกล้
หอมเอยเคยชื่นใจ หอมใดไม่ซึ้งถึงอารมณ์
ขวัญพุ่มปทุมมา กลีบบัวยั่วตาพริ้วพากระเพื่อมลม
ผ่องศรีที่พี่ชม สีนวลชวนชื่นอารมณ์
ดุจดังสีแพรเจ้าห่ม ปิดถันกันลมซ้ำชมให้เศร้าใจ
เจ้าเอยเจ้าคำหอม เจ้าเนื้อหอม หอมชวนใคร่
ต้องจิตเตือนใจ ยิ่งคิดไปชวนให้ตระกอง
โอ้มือพี่เคยโลมเล้า สาวเจ้าเคยเอามือป้อง
แต่ไม่พ้นมือพี่ต้อง หวงยิ่งกว่าทอง แต่น้องยังให้ชื่นใจ
ยอดชู้คู่เชย ขวัญเอยอย่าเลยจากไป
โอ้คำหอมเอยเคยชิดใกล้ อีกนานเท่าไรขวัญใจจะกลับมา
ยอดชู้คู่ชม ภิรมย์ชมชื่นอุรา
เพื่อนชายร้อยคนมากล้นค่ำ ไม่ชื่นอุราเหมือนเจ้าเพื่อนชม

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม