ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 5

เพลงคิดจะปลูกต้นรัก

คิดจะปลูกต้นรักสักกอ เกรงว่าหน่อ รักนั้นจะกลาย
ความรักเรา ยังไม่วาย ระกำ ช้ำชอกอุรา
รักแต่ก่อน มาย้อนยอกเรา ใจเราเศร้า เมื่อคิดขึ้นมา
รักเราเอ๋ย เคยได้สัญญา เจ้ากลับมา วนเวียนเปลี่ยนแปร
เราเคยสด เราเคยชื่นเคลียคลอ ใจเธอหนอ กระไรไม่แน่
ใจเจ้าเปลี่ยน เจ้าปรวนเจ้าแปร ฉันสุดจะแก้ กลับคืน
คิดจะปลูกต้นรักสักกอ เกรงว่าหน่อรักนั้น ไม่ยืน
ใจเรา ต้องกล้ำต้องกลืน ทนฝืนใจอยู่แต่ผู้เดียว
เราเคยสด เราเคยชื่น เคลียคลอ ใจเธอหนอ กระไรไม่แน่
ใจเจ้าเปลี่ยน เจ้าปรวนเจ้าแปร ฉันสุดจะแก้ กลับคืน
คิดจะปลูกต้นรักสักกอ เกรงว่าหน่อรักนั้น ไม่ยืน
ใจเรา ต้องกล้ำต้องกลืน ทนฝืนใจอยู่แต่ผู้เดียว

เพลง หนูเอย
เพลง ห้วงน้ำลึก
เพลง หวนให้ใจหาย
เพลง หวานรัก
เพลง อย่าปันใจให้กับฉัน
เพลง อ้อมอกแม่
เพลง กำศรวลรัก
เพลง กำศรวลสวาท
เพลง กลิ่นสะไบนาง
เพลง กิ่งฟ้า
เพลง กุหลาบในมือเธอ
เพลง ไก่ฟ้า
เพลง ขวัญใจคนจน
เพลง ข้องจิต
เพลง ขอรักคืน
เพลง ขุ่นลำโขง
เพลง คนผิด
เพลง คนอาภัพ
เพลง คนึงครวญ
เพลง ครวญสวาท
เพลง ค่อนคืน
เพลง คอย
เพลง คำปฏิญาณ
เพลง คำมั่นสัญญา
เพลง คำสารภาพ
เพลง คำหอม
เพลง คิดจะปลูกต้นรัก
เพลง คิดถึง
เพลง คิดถึงฉันบ้าง
เพลง คิดถึงน้อง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย