ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

เพลงตาคลี

คำร้อง ธาตรี ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

ดินแดนสมญา นามว่าตาคลี แห่งนี้ลือเลื่อง ว่าเป็นนามเมืองแห่งผา
แดนตาคลีนี้ไร่งาม ทำตามไหล่เขาหลั่นมา ดูเขียวตามผาทั่วไป
ทั่วแดนตาคลีนี้เป็นขวัญตา พืชไร่ล้วนพาชื่นใจ
มีถ้ำงามถิ่นไพร ถ้ำผาสวรรค์นั่นไง ถ้ำที่ใครเขาชมกัน
มีลานสังข์ทองปอง ตีคลีกับพระอินทร์เจ้า เขาตาคลีเด่นนั้น
ใครมาชมเห็นร่องคลี รอยยังมีอยู่ทุกวี่วัน เรื่องนี้น่าขันอัศจรรย์ไม่หาย
ผองชาวตาคลีล้วนมีความสุข ผู้ใดมีทุกข์มักคลาย
ผู้คนขยันทั่วไป ปองรักกันไว้ไม่วาย ไม่ร้างกายจากแผ่นฟ้าตาคลี

เพลง กรุงเทพฯ ราตรี
เพลง กลิ่นดอกไม้
เพลง กลิ่นราตรี
เพลง เกาะลอย
เพลง เกาะสีชัง
เพลง เขมรไทรโยค
เพลง งามชายหาด
เพลง ชาวดง
เพลง ดรุณบังเทิง
เพลง ดวงดาว
เพลง ดอกพุดตาน
เพลง ดอกไม้ถิ่นไทยงาม
เพลง ดาวล้อมเดือน
เพลง ตะวันยอแสง
เพลง ตาคลี
เพลง ถิ่นไทยงาม
เพลง ท่องทะเลทอง
เพลง ทะเลร่ำไห้
เพลง ธรรมชาติยามเย็น
เพลง ธารสวาท
เพลง นอนฝันไป
เพลง น่าเพลินใจ
เพลง น้ำเหนือบ่า
เพลง นี่แหละกรุงเทพฯ
เพลง บนลานลั่นทม
เพลง บัวกลางบึง
เพลง บัวตูมบัวบาน
เพลง บางปะกง
เพลง บุหงาภมร
เพลง ปาริชาติ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย