ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

เพลงท่องทะเลทอง

คำร้อง ธาตรี ทำนอง สมพงษ์ ทิพยกลิน

พื้นน้ำยามเย็นดูเป็นประกาย มองคล้ายดังทอง อาทิตย์เรืองรองอร่าม
ส่องแสงแพรวแววงาม ขอบฟ้าแลงาม แห่งไหนก็ตามสดใส
สีขาวคือใบเรือลอยล่องเวียน เพียรหาปลาทอง ในน้ำเนืองนองปลาใหญ่
ว่ายวนเวียนไป ต่างสีวิไล สุขสมดังใจได้มอง
เมื่อลมโชยมา พาฤทัยชื่นฉ่ำ รื่นรมย์สุขสมปอง
ท่องทะเลทอง ฉันคอยมอง ปลาทองหลายพันธุ์
ฉันหลงลงเรือลอยลำเล่นใบ อาทิตย์เลือนไป มัวแสงรำไรใจหวั่น
โอ้ดวงตะวัน จากฟ้าเร็วพลัน ต้องหันเรือลอยกลับเลย

เพลง กรุงเทพฯ ราตรี
เพลง กลิ่นดอกไม้
เพลง กลิ่นราตรี
เพลง เกาะลอย
เพลง เกาะสีชัง
เพลง เขมรไทรโยค
เพลง งามชายหาด
เพลง ชาวดง
เพลง ดรุณบังเทิง
เพลง ดวงดาว
เพลง ดอกพุดตาน
เพลง ดอกไม้ถิ่นไทยงาม
เพลง ดาวล้อมเดือน
เพลง ตะวันยอแสง
เพลง ตาคลี
เพลง ถิ่นไทยงาม
เพลง ท่องทะเลทอง
เพลง ทะเลร่ำไห้
เพลง ธรรมชาติยามเย็น
เพลง ธารสวาท
เพลง นอนฝันไป
เพลง น่าเพลินใจ
เพลง น้ำเหนือบ่า
เพลง นี่แหละกรุงเทพฯ
เพลง บนลานลั่นทม
เพลง บัวกลางบึง
เพลง บัวตูมบัวบาน
เพลง บางปะกง
เพลง บุหงาภมร
เพลง ปาริชาติ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย