ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 7

เพลงฝากรัก

คำร้อง ม.จ.จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ทำนอง ม.จ.จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

แม้เพียงได้สบนัยน์ตา ฉันยังประหม่าลืมกาย
สิ้นความละลาย หักใจไม่วายเพ้อชม
ดูท่าทีอาออง เร้าใจให้หลงรักนิยม วงสังคมต่างชื่นชมวิญญา
หรือเทพบุตรจำแลง พระพรหมท่านแกล้งแปลงมา
ท่วงทีวาจา เสน่ห์ตรึงตราเร้าใจ
ปล่อยความรักชักนำ แล้วแต่กรรมนำไป คร่ำครวญความในจากดวงใจจริงเจียว

เฝ้าสงวนตัวเพื่อเธอคนเดียว ไม่แลเหลียวห่วงใยใครเลย
แม้เราจะอยู่ไกลกัน ฉันคงรักมั่นยืนยง
ด้วยจิตพะวง ผูกพันซื่อตรงฝังตรึง
ยามอยู่ใก้ลเคียงเธอ หัวใจพร่ำเพ้อเฝ้าคนึง ใจรักตรึง เฝ้ารำพันคิดไป
หวังเธอเป็นร่มโพธิทอง พิทักษ์ปกป้องปวงภัย
ร่มรื่นฤทัย หากได้ดวงใจอิง
ห่วงพะวงละเมอ รักแต่เธอจริง ๆ
ได้เธอพึ่งพิง มุ่งจะอิงจริงเจียว
เฝ้าสงวนตัวเพื่อเธอคนเดียว ไม่แลเหลียวห่วงใยใครเลย

เพลง น่าน้อยใจ
เพลง น้ำตาแสงไต้
เพลง ในโลกแห่งความเป็นจริง
เพลง ในโลกแห่งความฝัน
เพลง บางหลวง
เพลง บุญบันดาล
เพลง บุเรงนองลั่นกลองรบ
เพลง ปทุมไฉไล
เพลง ปองดอกฟ้า
เพลง ปางหลัง
เพลง ผมน้อยใจ
เพลง ผู้ครองใจ
เพลง ผู้ชนะสิบทิศ
เพลง ผู้แพ้รัก
เพลง ฝั่งหัวใจ
เพลง ฝันดี
เพลง ฝากรัก
เพลง พรานล่อเนื้อ
เพลง พรุ่งนี้วิวาห์
เพลง พี่มาทีหลัง
เพลง พี่รักเธอคนเดียว
เพลง พี่รักเธอไม่คลาย
เพลง เพียงคำเดียว
เพลง เพื่อคุณ
เพลง ภาพลวงตา
เพลง มนต์ดลใจ
เพลง มนต์รักดอกคำใต้
เพลง มนต์รักฤดูร้อน
เพลง มั่นใจไม่รัก
เพลง ม่านไทรย้อย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม