ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 7

เพลงภาพลวงตา

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

ยามข้างแรมฟ้าหม่น ฉันมองเบื้องบนมืดมนต์ฤทัย
เพียงจะมองขวัญใจ มืดมัวทั่วไปเหมือนอะไรบังหน้า
หวลถวิลอาวรณ์ ถึงรักครั้งก่อนร้าวรอนวิญญา
คิดอยู่ทุกเวลา ทุกคืนตื่นตาใฝ่หาอาลัย
ครวญด้วยใจใคล้คลั่ง ฟ้ามัวเมฆบังก็ยังคิดไป
ยามเมื่อลมพัดพริ้วไป พฤกษาแกว่งไกวตาเห็นไปเป็นเธอ
โศกวิโยกทอดถอน รักคอยหลอกหลอนต้องนอนละเมอ
โอ้อนาถหวาดเผลอ ฉันคอยแต่เธอหวังบำเรอรักใคร่
มองด้วยใจแสนเศร้า เห็นเพียงแต่เงาโศกเศร้าหัวใจ
ยามหลับตาครั้งไร เห็นเธอร่ำไปยิ้มยวนใจระรื่น
ครั้งเมื่อฉันลืมตา พบเธอตรงหน้าชักพาให้ชื่น
เห็นยอดชู้มายืน นึกว่ากลับคืนต้องฝืนมองไป
มองยิ่งมองเหมือนว่า เห็นเธอเข้ามาตื่นตาเร้าใจ
ขอเอื้อมมือคว้าไขว่ ลับเลือนวูบไปพาช้ำในวิญญา
สิ้นสวาทไม่สม หัวใจขื่นขมต้องตรมน้ำตา
เฝ้าแต่เพรียกเรียกหา ขอให้กลับมารักจะพาชู้ชื่น

เพลง น่าน้อยใจ
เพลง น้ำตาแสงไต้
เพลง ในโลกแห่งความเป็นจริง
เพลง ในโลกแห่งความฝัน
เพลง บางหลวง
เพลง บุญบันดาล
เพลง บุเรงนองลั่นกลองรบ
เพลง ปทุมไฉไล
เพลง ปองดอกฟ้า
เพลง ปางหลัง
เพลง ผมน้อยใจ
เพลง ผู้ครองใจ
เพลง ผู้ชนะสิบทิศ
เพลง ผู้แพ้รัก
เพลง ฝั่งหัวใจ
เพลง ฝันดี
เพลง ฝากรัก
เพลง พรานล่อเนื้อ
เพลง พรุ่งนี้วิวาห์
เพลง พี่มาทีหลัง
เพลง พี่รักเธอคนเดียว
เพลง พี่รักเธอไม่คลาย
เพลง เพียงคำเดียว
เพลง เพื่อคุณ
เพลง ภาพลวงตา
เพลง มนต์ดลใจ
เพลง มนต์รักดอกคำใต้
เพลง มนต์รักฤดูร้อน
เพลง มั่นใจไม่รัก
เพลง ม่านไทรย้อย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม