ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 8

เพลงมารหัวใจ

สิ่งเดียวที่ปรารถนา คือรักของข้ารักยิ่งสิ่งใด
กลับมีมารผลาญหัวใจ เอารักข้าไปช้ำใจสุดทน
บาปกรรมก่อนทำไฉน จึงน้อมนำให้รักเราอับจน
ต้องสูญเสียให้ช้ำทน รักเอยสร้างคนเป็นมารหัวใจ
สาปแล้วรักเพียงชาตินี้ ขอมีรักเดี่ยว มิปองข้องเกี่ยวรักใหม่
ทำบุญตรวจน้ำไปให้ เกิดเป็นคนชาติใด อย่าให้เสียน้ำตา
ชาติเดียวที่ต้องมาร้าง มารรักเป็นก้างขวางในอุรา
ต้องสูญเสียเสียน้ำตา ชาตินี้เกิดมามีมารหัวใจ

เพลง ม่านมงคล
เพลง มารหัวใจ
เพลง มาลีฝากรัก
เพลง เมื่อไหร่จะได้พบ
เพลง แม่เนื้ออุ่น
เพลง ไม่ใกล้ไม่ไกล
เพลง ไม่อยากจากเธอ
เพลง ยอดสน
เพลง ยังรักเธออยู่
เพลง ยามรัก
เพลง เย็น- เย็น
เพลง ร้อนเสน่ห์
เพลง รอพี่
เพลง ระทมในลานลั่นทม
เพลง รักครั้งแรก
เพลง รักคุณเข้าแล้ว
เพลง รักเธอคนเดียว
เพลง รักนิรันดร
เพลง รักหวาน
เพลง ร้ายนักรักนี้
เพลง ริมฝั่งน้ำ
เพลง รุ่งฟ้ารังษี
เพลง เรือนแพ
เพลง ยอดสนลมจ๋า
เพลง ลมทะเล
เพลง ลมเหนือ
เพลง ลาวดวงเดือน
เพลง ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง
เพลง แล้งในอก
เพลง วังน้ำวน

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย