ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 8

เพลงยอดสน

สายลมอ่อนพริ้วพัดปลิวผ่านมาเมื่อใด ยอดสนอ่อนไหวเอนไหวอ่อนตามลมลู่

เห็นสนโอนไกวเพราะสายลมพรู พัดพริ้วชวนดูนึกรู้ลมไหว โยกไปไม่เห็นแน่นอน

คิดไปยอดสนเหมือนคนที่ใจอ่อนไหว ชอบผันเปลี่ยนไปโดยไร้ตรึกตรองมาก่อน

เพราะหลงคำยอเพราะพ้อคำกลอน เหมือนสายลมจงพัดย้อนดวงใจ เปลี่ยนไปด้วยน้ำคำคน

คิดถึงรักเก่าของเราเคยชื่น ห้วงใจรักให้ยั่งยืน ชื่นบานเพราะรักปรนเปรอ
ครั้นแล้วหัวใจของเธอไม่ทน หัวใจอ่อนดังยอดสน คล้อยตามคำคนเปลี่ยนใจ
รักจางห่างหายเสียดายเบื่อง่ายถ่ายถอน ไม่รักแน่นอนใจร้อนค่อนหลงลืมง่าย
รักร้างแรมราอาวรณือาลัย รักแรมร้างไกลรักใคร่จริงจัง ดุจดังยอดสนเอน

เพลง ม่านมงคล
เพลง มารหัวใจ
เพลง มาลีฝากรัก
เพลง เมื่อไหร่จะได้พบ
เพลง แม่เนื้ออุ่น
เพลง ไม่ใกล้ไม่ไกล
เพลง ไม่อยากจากเธอ
เพลง ยอดสน
เพลง ยังรักเธออยู่
เพลง ยามรัก
เพลง เย็น- เย็น
เพลง ร้อนเสน่ห์
เพลง รอพี่
เพลง ระทมในลานลั่นทม
เพลง รักครั้งแรก
เพลง รักคุณเข้าแล้ว
เพลง รักเธอคนเดียว
เพลง รักนิรันดร
เพลง รักหวาน
เพลง ร้ายนักรักนี้
เพลง ริมฝั่งน้ำ
เพลง รุ่งฟ้ารังษี
เพลง เรือนแพ
เพลง ยอดสนลมจ๋า
เพลง ลมทะเล
เพลง ลมเหนือ
เพลง ลาวดวงเดือน
เพลง ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง
เพลง แล้งในอก
เพลง วังน้ำวน

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย