ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 8

เพลงแล้งในอก

ไปเถอะหนาแม่ไป ไปเที่ยวตามใจ ของ เจ้า พี่ นี้ คอยเป็นเงาจะเที่ยว คอยเฝ้า คอย มอง

เห็นหญ้า เขียวเขียว พี่เดินลดเลี้ยว ตาม น้อง ตามเที่ยวมอง แม่นาง โอ้ ละ เนอ

ฝนตก สุย สุย ตัวพี่ลุย น้ำ ป่า เปียกฝน ท่วมหน้า พี่อุตส่าห์ ยืน คอย
ลม พัด หวิวหวิวน้ำเป็นพริ้ว เป็น พร้อย ใจพี่ลอย เหมือนลม โอ้ ละ เนอ
ใจเออหนอว่าใจ ดุจดังไฟ เผา พี่ แล้งเท่าแล้งแสงระวี ไม่เท่าตัวพี่ แล้ง ใจ
ในใจ แล้ง นัก ถ้าแม้นมีรัก มาไล้ ได้สมใจ สิ้นแล้งเอย โอ้ ละ เน้อ

ฝนโปรยเป็นสาย ดินละลาย เป็น หล่ม อกหนาว เอารักห่ม อกพี่อม ไอ ไฟ
แดดส่อง เป็นแสง ดินก็แล้ง ต้นไม้

เพลง ม่านมงคล
เพลง มารหัวใจ
เพลง มาลีฝากรัก
เพลง เมื่อไหร่จะได้พบ
เพลง แม่เนื้ออุ่น
เพลง ไม่ใกล้ไม่ไกล
เพลง ไม่อยากจากเธอ
เพลง ยอดสน
เพลง ยังรักเธออยู่
เพลง ยามรัก
เพลง เย็น- เย็น
เพลง ร้อนเสน่ห์
เพลง รอพี่
เพลง ระทมในลานลั่นทม
เพลง รักครั้งแรก
เพลง รักคุณเข้าแล้ว
เพลง รักเธอคนเดียว
เพลง รักนิรันดร
เพลง รักหวาน
เพลง ร้ายนักรักนี้
เพลง ริมฝั่งน้ำ
เพลง รุ่งฟ้ารังษี
เพลง เรือนแพ
เพลง ยอดสนลมจ๋า
เพลง ลมทะเล
เพลง ลมเหนือ
เพลง ลาวดวงเดือน
เพลง ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง
เพลง แล้งในอก
เพลง วังน้ำวน

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย