ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 9

เพลงสุดสงวน

คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

โอ้เจ้าสุดสงวน น้องรัญจวนใจพี่
รักประคองรักสุดปองขวัญฤดี รักเจ้าแต่พี่สุดตรม

รักนวลสงวนต้องกลัวน้องจักชม พี่หักอารมณ์พี่ต้องสงวนนวลชม หักความรักข่มอาลัย

พี่หักอารมณ์พี่ต้องสงวนพวกชม หักความรักข่มอาลัย
เพราะพี่รักจริงเจ้า กลัวน้องจะเศร้าเจ้าอย่าอาลัย
พี่สงวนนวลเจ้าเห็นใจ สงวนตัวไว้ให้นะแก้วตา สงวนตัวจนกว่าพี่มาชม

 

เพลง วังบัวบาน
เพลง วิญญาณรัก
เพลง สไบแพร
เพลง สามหัวใจ
เพลง สายลมว่าว
เพลง สายลมเหนือ
เพลง สิ้นรักสิ้นสุข
เพลง สิ้นสวาท
เพลง สุดฟากฟ้า
เพลง สุดสงวน
เพลง สุริยัน - จันทรา
เพลง เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น
เพลง เสียงกระซิบสั่ง
เพลง เสี่ยงรัก
เพลง เสียแรงรักใคร่
เพลง แสนวิโยค
เพลง แสนแสบ
เพลง หญิงก็มีหัวใจ
เพลง หนามชีวิต
เพลง หวงรัก
เพลง หากภาพเธอมีวิญญาณ
เพลง เหมือนไม่เคย
เพลง เหลืออาลัย
เพลง แหวนประดับก้อย
เพลง ให้ผมรักคุณเถิดนะ
เพลง อาลัยรัก
เพลง อิเหนารำพรรณ
เพลง โอ้ยอดรัก
เพลง แม่แตงร่มใบ
เพลง กินรีเล่นน้ำ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย