ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 9

เพลงเสี่ยงรัก

คำร้อง มจ.จักรพันธ์ เพ็ญศิริ จักรพันธ์ ทำนอง มจ.จักรพันธ์ เพ็ญศิริ จักรพันธ์

โอ้ดวงใจเฝ้าใฝ่แต่คอยหา ดูเหมือนว่าจะขาดใจ
จิตระทมเฝ้าข่มฤทัยไว้ ใจหนอใจไม่คลายรักสิ้น
จิตกังวลเฝ้าหม่นฤทัยถอน นอนนึกนอนน้ำตาไหลริน
ยอมฉันยอมสละทั้งสิ้น ยอมทิ้งถิ่นเพื่อจะติดตามเธอไป
พระพรหมลิขิตขีดแนวชีวิตฉัน ไว้ให้สัมพันธ์กันกับดวงใจ
รอยบุญรอยกรรมก่อนทำอันใดไฉน บันดาลดลให้ใจฉันรักจริง
เสี่ยงบุญกรรมทำก่อนแต่ปางหลัง บุญฉันยังเป็นบุญไว้อิง
ยอมฉันยอมสละทุกสิ่ง ใจรักยิ่งไม่ทอดไม่ทิ้งจนตาย


เพลง วังบัวบาน
เพลง วิญญาณรัก
เพลง สไบแพร
เพลง สามหัวใจ
เพลง สายลมว่าว
เพลง สายลมเหนือ
เพลง สิ้นรักสิ้นสุข
เพลง สิ้นสวาท
เพลง สุดฟากฟ้า
เพลง สุดสงวน
เพลง สุริยัน - จันทรา
เพลง เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น
เพลง เสียงกระซิบสั่ง
เพลง เสี่ยงรัก
เพลง เสียแรงรักใคร่
เพลง แสนวิโยค
เพลง แสนแสบ
เพลง หญิงก็มีหัวใจ
เพลง หนามชีวิต
เพลง หวงรัก
เพลง หากภาพเธอมีวิญญาณ
เพลง เหมือนไม่เคย
เพลง เหลืออาลัย
เพลง แหวนประดับก้อย
เพลง ให้ผมรักคุณเถิดนะ
เพลง อาลัยรัก
เพลง อิเหนารำพรรณ
เพลง โอ้ยอดรัก
เพลง แม่แตงร่มใบ
เพลง กินรีเล่นน้ำ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย