ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 9

เพลงเสียแรงรักใคร่

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

เสียแรงรักใคร่เสียแรงปักใจจริง หวังได้พักพิงกลับทิ้งกันไป
เสียแรงฉันซื่อและถือจริงใจ เหินห่างเริศร้างแรมไกง สิ่งที่ฝากไว้แรมรา
เสียแรงหมายมั่นเสียแรงฝากกันนาน เสียถ้อยสาบานเสกสรรค์วาจา
เสียแรงร่วมสุขร่วมทุกข์กันมา เธอสิไม่เห็นนำพา หรือไปใฝ่หาคู่ใหม่
ช้ำนักรักเอยเคยพร่ำ เสียถ้อยเสียคำที่เคยให้
ถูกเธอผลักใส ตัดบัวสิเหลือเยื่อใย ตัดใจไม่เหลือเลย
เสียแรงสมสู่เสียแรงชื่นชูชม เสียสิ้นภิรมย์สู่สมเราเอย
เสียแรงเป็นคู่ร่วมชู้ชูเชย เสียสิ้นความรักเราเอย ช้ำจริงอกเอ๋ยตัวเรา


เพลง วังบัวบาน
เพลง วิญญาณรัก
เพลง สไบแพร
เพลง สามหัวใจ
เพลง สายลมว่าว
เพลง สายลมเหนือ
เพลง สิ้นรักสิ้นสุข
เพลง สิ้นสวาท
เพลง สุดฟากฟ้า
เพลง สุดสงวน
เพลง สุริยัน - จันทรา
เพลง เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น
เพลง เสียงกระซิบสั่ง
เพลง เสี่ยงรัก
เพลง เสียแรงรักใคร่
เพลง แสนวิโยค
เพลง แสนแสบ
เพลง หญิงก็มีหัวใจ
เพลง หนามชีวิต
เพลง หวงรัก
เพลง หากภาพเธอมีวิญญาณ
เพลง เหมือนไม่เคย
เพลง เหลืออาลัย
เพลง แหวนประดับก้อย
เพลง ให้ผมรักคุณเถิดนะ
เพลง อาลัยรัก
เพลง อิเหนารำพรรณ
เพลง โอ้ยอดรัก
เพลง แม่แตงร่มใบ
เพลง กินรีเล่นน้ำ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย