ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 9

เพลงหวงรัก

ของของใครของใครก็ห่วง ของใคร ๆ ก็ต้องหวง ห่วงใยรักใคร่ถนอม
ใครจะชิงของใครใครยอม จนถึงอดออมไม่ยอมขายให้ใคร
รักของใครของใครก็ห่วง ของใคร ๆ ก็ต้องหวง ห่วงคนรักดั่งดวงใจ
ใครจะยอมยกไปให้ใคร รักใครก็ใครต่างหวงไว้ครอบครอง
เธอเป็นของรักของหวงที่ห่วงอาลัย เป็นดวงใจฉันจึงห่วงใยใฝ่ปอง
ใจและกายของเราต่างเป็นเจ้าของ หากไม่ครอบครอง เดี๋ยวของรักต้องหลุดลอยไป

รักจริงถึงห่วงไม่ใช่หลอกลวง รักจริงถึงห่วงดวงใจ
จะเป็นจะตายก็ไม่ยอมให้ใคร แม้ใครชิงแย่งไปฉันยอมตายเอย

เพลง วังบัวบาน
เพลง วิญญาณรัก
เพลง สไบแพร
เพลง สามหัวใจ
เพลง สายลมว่าว
เพลง สายลมเหนือ
เพลง สิ้นรักสิ้นสุข
เพลง สิ้นสวาท
เพลง สุดฟากฟ้า
เพลง สุดสงวน
เพลง สุริยัน - จันทรา
เพลง เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น
เพลง เสียงกระซิบสั่ง
เพลง เสี่ยงรัก
เพลง เสียแรงรักใคร่
เพลง แสนวิโยค
เพลง แสนแสบ
เพลง หญิงก็มีหัวใจ
เพลง หนามชีวิต
เพลง หวงรัก
เพลง หากภาพเธอมีวิญญาณ
เพลง เหมือนไม่เคย
เพลง เหลืออาลัย
เพลง แหวนประดับก้อย
เพลง ให้ผมรักคุณเถิดนะ
เพลง อาลัยรัก
เพลง อิเหนารำพรรณ
เพลง โอ้ยอดรัก
เพลง แม่แตงร่มใบ
เพลง กินรีเล่นน้ำ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย