ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 9

เพลงแหวนประดับก้อย

เห็นกันอยู่เกือบ ๆ ทุกวัน เพราะมีเหตุใดไหวหวั่น จากกันไม่เคยพบเลย
รักของเราก่อนเก่าอกเอย คิดไปว่าใจนั้นเคย ชูชื่นทุกคืนทุกวัน
แหวนที่เคยประดับนิ้ว ยังคอดรัดกิ่ว มองนิ้วแล้วใจฉันสั่น
คิดถึงตัวเจ้าของแหวนนั้น แหวนเอยเจ้าของแหวนหมั้น เขานั้นไปอยู่แห่งใด
คอยฉันเฝ้าแต่คอย ใจลอยและนึกหวั่นไหว
แหวนเอ๋ยอีกเมื่อไร เจ้าของ ๆ เจ้าเขาจะกลับมา
แหวนที่เคยประดับนิ้วก้อย แม้ว่าราคานิดหน่อย แต่ค่าเลิศลอยนักหนา
ฉันรักเท่ากับดวงชีวา คิดแล้วยิ่งดูเหมือนว่า พาให้คิดถึงเจ้าของ
หนาวน้ำค้างที่เกาะเซ็นซัด ลมเย็นเมื่อยามสงัด ยามใดไม่ชวนฉันมอง
คิดถึงแต่เจ้าของ แหวนทองที่ฉันสวมใส่ เตือนใจทุกวันทุกคืน
แม้พระจันทร์จะแจ่มงามตา ดวงดาวที่พรางสง่า งามตาไม่ชวนฉันชื่น
สวยงามใดอะไรอื่น ๆ นับร้อยพันนับหมื่น ไม่ชื่นเท่าเจ้าของแหวน
โอ้เมื่อไหร่จะมา เหมือนพาให้เสียดายแสน
รักเจ้าของแหวน หาอื่นมาแทนไม่ชื่นอุรา
แหวนที่เคยประดับนิ้วก้อย แม้ว่าราคานิดหน่อย แต่ค่าเลิศลอยนักหนา
ฉันรักเท่ากับดวงชีวา คิดแล้วยิ่งดูเหมือนว่า พาให้คิดถึงเจ้าของ

เพลง วังบัวบาน
เพลง วิญญาณรัก
เพลง สไบแพร
เพลง สามหัวใจ
เพลง สายลมว่าว
เพลง สายลมเหนือ
เพลง สิ้นรักสิ้นสุข
เพลง สิ้นสวาท
เพลง สุดฟากฟ้า
เพลง สุดสงวน
เพลง สุริยัน - จันทรา
เพลง เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น
เพลง เสียงกระซิบสั่ง
เพลง เสี่ยงรัก
เพลง เสียแรงรักใคร่
เพลง แสนวิโยค
เพลง แสนแสบ
เพลง หญิงก็มีหัวใจ
เพลง หนามชีวิต
เพลง หวงรัก
เพลง หากภาพเธอมีวิญญาณ
เพลง เหมือนไม่เคย
เพลง เหลืออาลัย
เพลง แหวนประดับก้อย
เพลง ให้ผมรักคุณเถิดนะ
เพลง อาลัยรัก
เพลง อิเหนารำพรรณ
เพลง โอ้ยอดรัก
เพลง แม่แตงร่มใบ
เพลง กินรีเล่นน้ำ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย