ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 9

เพลงอิเหนารำพรรณ

อิเหนาเอ๋ย กรรมแล้วเอยรักเจ้า ผิดหวัง เพราะรักเขาเพ้อคลั่ง ู เขาชังเมินหน้าพาอดสู

ขาดยอดชู้เชยชมตรมใจ ไหนจะอายผู้คน ทุกข์ใจทนหมองไหม้ หลงลมใครโอ้ใจบุษบา

เจ้าเปลี่ยนคู่พ้อ ไปชื่นเจ้าจรกา
โอ้แก้วตา ลมรักใคร พาลอยไป

หลงรักเขา มองหาเงาแล้วเศร้าหวั่นไหว รักหลงใหลเหมือนบ้า นิจจาลืมได้โอ้ใจหญิง

แม่งามพริ้งมีมนต์วาจา เหมือนอารมณ์บุษบา เหมือนพิมพาพิไล หลงลมใครโอ้ใจชื่นกมล

โอ้อกอิเหนาก็เปรียบตัวเราอับจน ใจกังวล คนรักมาเมินไปเอย

เพลง วังบัวบาน
เพลง วิญญาณรัก
เพลง สไบแพร
เพลง สามหัวใจ
เพลง สายลมว่าว
เพลง สายลมเหนือ
เพลง สิ้นรักสิ้นสุข
เพลง สิ้นสวาท
เพลง สุดฟากฟ้า
เพลง สุดสงวน
เพลง สุริยัน - จันทรา
เพลง เสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น
เพลง เสียงกระซิบสั่ง
เพลง เสี่ยงรัก
เพลง เสียแรงรักใคร่
เพลง แสนวิโยค
เพลง แสนแสบ
เพลง หญิงก็มีหัวใจ
เพลง หนามชีวิต
เพลง หวงรัก
เพลง หากภาพเธอมีวิญญาณ
เพลง เหมือนไม่เคย
เพลง เหลืออาลัย
เพลง แหวนประดับก้อย
เพลง ให้ผมรักคุณเถิดนะ
เพลง อาลัยรัก
เพลง อิเหนารำพรรณ
เพลง โอ้ยอดรัก
เพลง แม่แตงร่มใบ
เพลง กินรีเล่นน้ำ

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย