ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงโฉมอนงค์

งามโฉมแม่งามตาแท้ ชวนแลยามเพ่งพิศเพลินตา
คิ้วแม่งอนดุจคันศรรามา นวลใบหน้าดั่งจะเย้ยเดือนเพ็ญ
ทรงโฉมแม่ยวนชายเล่น เพียงเห็นเมียงชะม้อยชายตา
ล้ำลาวัณย์สุดเสกสรรวาจา งามทีท่าดั่งนางฟ้าจำแลง
อนงค์ชาวฟ้าคงปั้นแต่ง เพื่อแข่งงามเย้ยปวงบุษบา
เสียงร่ำลือชื่อแม่หรือลัดดา ล้ำเลิศหล้า ดั่งหยาดฟ้ามาดิน
พรสวรรค์ประทานเธอให้ ไฉไลเลิศเหลือล้ำยุพิน
พริ้มเพราตาดั่งหยาดฟ้ามาดิน ร้อยแดนถิ่นเฝ้าเรียกหาอนงค์

 

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย