ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงชมละเวง

สวรรค์สร้างเธอให้ งามสวยเลิศวิไล ดังเทพเทพี
งามเหมือนภาพเลขา เธอสวยกว่ามาลี
งามเฉิดโฉมเทวี ท่าทีเหมือนนางละเวง
ฉันกลัวดวงเนตร คมเหมือนเก็จมณี เป็นที่หวั่นเกรง
ปรางเหมือนกลีบบัวแย้ม งามเหมือนแก้มละเวง
งามเฉิดโฉมชายเกรง เพ่งมองคล้ายจันทร์วันเพ็ญ
ปทุมนางลอยเหนือทรวงสล้างเคียงคู่ เรียมมองดูสะท้านฤทัยใจเต้น
สวยเอยพึ่งเคยเห็น แม่เป็นสุดาสวรรค์
โสภาใครเท่า บุญโฉมเจ้าเลิศแล้ว ดังแก้วผ่องพรรณ
งามเหมือนหยาดน้ำค้าง งามทุกอย่างลาวัณย์
เธองามก็เหมือนดวงจันทร์ เพริดพรรณแม้ทางใดเอย

 

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย