ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงดาวสังคม

แรกได้เห็น นงนุชเด่นน่าชม
รูปเหมาะสม ชาวสังคม พานิยม คอยหวังชมโฉมแม่
หยาดเยิ้มเสน่ห์โลม ผ่องพรรณโฉมชวนแล
เปรียบเทียบดวงแข เดือนยังแพ้กานดา
ชื่อน่ะหรือ ควรสมชื่อชาวฟ้า
เช่นเรียกหา เป็นสมญา วนิดา ว่ายุพาหรือนั่น
นางนั้นจะชื่อไหน นางไซร้งามกว่านั้น
รูปโฉมโนมพรรณ ล้ำลาวัณย์ พริ้มเพราพรรณ มิสำคัญชื่อใด
รูปเฉิดฉันท์ ใครหนอปั้นนางไว้
นี่เทพไท คงหมายใจ ให้วิไล เพื่อมิให้ใครข่ม
งามแท้อุแม่เอย สุดเฉลยคำชม
แต่งถ้อยคำคม ก็ไม่สมอุรา
เปรียบกับใคร นางไหนเทียบได้หนา
ยากจะหา ปวงยุพา นางสีดา บุษบาแพ้พ่าย
นางนั้นถ้าอยู่ฟ้า ชาวฟ้าคงวุ่นวาย
นางฟ้าคงอาย แม้นารายณ์ เห็นโฉมกาย คงมิวายลอบชม

 

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย