ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงเทพธิดาของฉัน

โน่นดวงเดือน เปรียบเหมือนเทพธิดาของฉัน
เคยเฝ้าดูทุกคืนวัน ประหลาดนักจันทร์เป็นรองกว่าเธอ
ช่างงามจริง ยิ่งพิศพาให้ใจฉันเพ้อ
ใครไม่งามเหมือนดังเธอ ใจยังละเมอชวนดูไม่รู้หน่าย
หวลคิดถึงเคยพลอด คืนนั้นอ้อนออด ชื่นน้ำคำไม่วาย
หวานเหมือนเสียงสำเนียงพิณ ฟังแล้วเสียดาย
สอดลายไพเราะวังเวง เหมือนดังเพลงในดวงจันทร์
เฝ้าคนึง คิดถึงเทพธิดาของฉัน
ยังคร่ำครวญรักรำพัน ใจเราคล้ายกันร่วมรักกันไว้

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย