ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงนวลปรางนางหมอง

นวลปรางนางดูช้ำ ใครทำให้หมอง
รัญจวนในนวลน้อง ฉันมองเศร้าใจ
ปรางนางเคยนวลยวนเย้าฤดี เสื่อมสิ้นราศรีเศร้าไป
พี่มองแก้มนางหมางดวงใจ หมองได้ไฉนเล่า
เสียดายปรางทองต้องตรม ใครลอบชมแล้วฤาเจ้า
โถใครคงชมข่มเอา เหลือจะเศร้าเร้ารัญจวน
เหลือบจะไต่หรือริ้นไรแกล้งทำ ฤาพรายย้ำลอบทำกล้ำกวน
โถทำเสียจนสิ้นนวล เรียมสุดสงวนช้ำมวลตรมใจ
นวลปรางนางหมอง พี่หวังปองต้องหมองไหม้
ปรางทองหมองลงไป พี่พลอยหม่นหมองดวงใจ
พี่สุดแสนจะทนได้ โอ้ใจจะขาดแล้วเอย

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย