ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงน้องนางบ้านนา

โฉมเอ๋ยสอางค์แม่นางท้องทุ่ง โสภายิ่งกว่าชาวกรุง หมายมุ่งยลโฉมน้องนาง
บ้านนาอย่างนี้แม่ยังโสภีสล้าง เอมอิ่มปรางดั่งนางฟ้า ลอยมาอวดโฉมลาวัณย์

สายเอยรวงทองน่ามองลิบลิ่ว เห็นแนวกอไผ่เป็นทิว ลิบลิ่วสดสีอำพัน
ใครจะป่าวร้องข้าวรวงสีทองใครปั้น มือแม่นางบอบบางนั้น กำเคียวเกี่ยวข้าวในนา

ใบข้าวคมเรียวเกี่ยวแก้มเป็นรอย เลือดย้อยนวลปรางยิ่งงาม ไม่สร่างประทับใจข้า

นวลน้องบ้านนา โสภาล้ำเลิศ เสียทีแม่เกิดห่างไกลคนมอง
หอมเอ๋ยมาลัยที่ในแคว้นด้าว หอมเดียวไม่เหนี่ยวในน้าว เหมือนกลิ่นสาบสาวเนื้อทอง

ใคร่เอาความรักที่เป็นเหมือนกำแพงป้อง โลมประคองตระกองขวัญ รำพันแอบน้องบ้านนา

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย