ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงภาพเธอ

ภาพเธอ ฉันนี้เฝ้าละเมอ ทุกคืนทุกวันใฝ่ฝันถึงเธอ
ภาพเธอ ฉันนี้รักเสมอ เฝ้ารักจนเผลอถึงละเมอกล่าวคำ
ลืมตาหลับตามองเห็นแต่หน้า ทุกวันเวลาแต่เช้าไปจนถึงค่ำ
บางครั้งเคยดีบางครั้งเคยยาก ยามต้องลำบากก็ไม่ไร้คนดี
ขอรักแต่เธอนี้พูนเพิ่มทวี ขอเก็บเธอไว้ในดวงฤดี
ขอตายเพื่อเธอนี้ยังคงอยู่ คู่ฟ้าดินเทอญ

 

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย