ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงละออองค์

ตลึงแลสวยจริงแม่บังอร ลำแขนแม่อ่อนเมื่อทอดกรฟ้อนรำ
คืนนี้โชคดีที่เป็นคู่รำ งามแท้ท่ารำแสนจะฉ่ำชื่นใจ
เราเจอกันคืนพระจันทร์ลอยเด่น คืนนี้เดือนเพ็ญเรามาเล่นรำไทย
เออขอถามหน่อยเถอะแม่กลอยใจ นวลน้องนามใดขอจงได้เมตตา
มาลวนลามถามนามเพื่ออะไร พอพบคู่ใหม่เธอก็คงระอา
นามน้องพี่จำติดตรึงอุรา รำพร้อมแก้วตาน้องจงอย่าได้อาย
ฟังคารมมานิยมปองใฝ่ นามฉันนามใดเธอจงได้ลองทาย
นามนั้นฉันอยู่ไม่ห่างเรือนกาย ยามฉันเดินกรายแล้วผู้ชายชอบมอง
ละออองค์ฉันงงยิ่งจริงนาง เธอสวยทุกอย่างโอ้แม่นางเนื้อทอง
เออหนออะไรที่ชายชอบมอง พอเห็นต้องปองเหลียวแลมองติดใจ
เออดวงตาเธอหวานจริงยามจ้อง ยามยิ้มชวนมองปรางก็ผ่องอำไพ
เออหนอท้อจิตด้วยผิดไปไกล ความสวยตรงไหนที่ชายชอบมอง
เธองามจริงผิวงามยิ่งเกินใคร จึงขอทายใหม่ชื่อแม่นวลละออง
นวลผิวยั่วใจให้ชายชอบมอง พอเห็นต้องปองเหลียวแลมองติดใจ
งามตรงเดียวจริงหรือเธอจึงพร่ำ พอฉันฟังคำเลยแทบหมดอาลัย
เธอสวยทั้งร่างทุกอย่างวิไล นามน้องนวลใยนั้นคงใช่ละออองค์

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม