ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงวิญญาณในภาพถ่าย

ฉันมองภาพถ่าย ที่เธอให้ไว้ เป็นภาพเตือนใจ แม้ตัวห่างไกล ก็เหมือนยังอยู่
เธอ ถอด วิญญาณ ให้มาสิงสู่ คอยจ้องมองดูฉันหรือไร
แม้มีวันใดที่อยู่เงียบเหงา ยังช่วยบรรเทา คล้ายดังว่าเราอยู่ชิดเคียงใกล้
ยล ภาพ ประโลม โน้มนำเราให้ คอยส่งดวงใจไป สู่กัน
ดวง ตา มี แวว แจ่มใส เตือน จิตใจ อยู่ทุกวัน
ลืม ตา หลับ ตา ก็ ฝัน เอาภาพนั้นมา แนบ กาย

ฉันมีเพียงภาพ แต่ห่างเจ้าของ เคียงข้างประคอง ฉันได้แต่มอง ลุ่มหลงภาพถ่าย

เฝ้า กอด ถนอม มิยอมแหนงหน่า ย พอช่วยผ่อนคลาย ให้อุ่นใจ
ดวง ตา มี แวว แจ่มใส เตือน จิตใจ อยู่ทุกวัน
ลืม ตา หลับ ตา ก็ ฝัน เอาภาพนั้นมา แนบ กาย
ฉันมีเพียงภาพ แต่ห่างเจ้าของ เคียงข้างประคอง ฉันได้แต่มอง ลุ่มหลงภาพถ่าย

เฝ้า กอด ถนอม มิยอมแหนงหน่าย พอช่วยผ่อนคลาย ให้อุ่นใจ

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย