ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงสาวน้อยร้อยชั่ง

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

สาวน้อยร้อยชั่ง รูปแม่งามดุจดัง อัปสรโสภา
ผ่องพรรณขวัญตา นางวิไลในหล้า สุดที่จะหาเทียบนาง
สาวเอยนางแก้ว ผ่องพรรณพริ้งเพริศแพร้ว เลิศแล้วเลอร่าง
สวยเอยสวยสอางค์ งามนักงามทุกอย่าง รูปนางล้ำลาวัณย์
งามทรงพธูดูสมส่วน นวลผิวผ่องนวลดั่งนวลจันทร์
มิ่งขวัญชาติไทยวิไลวรรณ จะหาคำรำพัน สุดจะสรรประพันธ์พา
พิศไหนงามนั่น โอ้แม่ผ่องพรรณ กว่าจันทร์ในนภา
เทพไทสรรค์มา งามเหนือคำที่ว่า หยาดฟ้ามาสู่ดิน

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย