ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงสาวสวรรค์

โอ้แม่สาวสวรรค์ เกิดมาฉันเพิ่งเห็น
แม่บุญเหลือเนื้อเย็น งามสวยเด่นละออตา
โอ้แม่สาวสมัย เลิศวิไลหนักหนา
จากสวรรค์ลงมา งามสง่ารำวง
ร่างสคราญสวยจริง แม่ยอดหญิงไทย
งามวิไลทรวดทรง อนงค์แน่งน้อย
เชิญมารำด้วยกัน อย่าให้ฉันหลงคอย
เอวบางร่างน้อย นิดหน่อยเชิญ
จงมาร่ายรำ อย่าทำหมางเมิน
คนดีพี่เชิญ อย่าสะเทิ้นเอียงอาย เอาละวา..

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย