ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงหยาดฟ้ามาดิน

งามกระไรจะหาใครมาเหมือน เสน่ห์ยามแย้มเยือน ติดเตือนฝันใฝ่ไม่รู้จาง
เป็นบุญตาที่ฉันได้มาพบนาง โฉมเฉิดสำอางค์ พร้อมทั่วสรรพางค์ดังเทพธิดา

จะพิศประทุม ทรวงอกเจ้างามเต่งตึง สวยงามประหนึ่ง จะเย้ยดอกบัวหนักหนา

สองปรางเปล่งนวลขาวยั่วยวนตา จะเปรียบเหมือนว่าหยาดฟ้ามาดิน
ใจยังปองต้องการฝากรัก หากได้รู้จัก จะไม่หาญหักผลักรักลืมสิ้น
จงเอ็นดูชื่นชู้ร่วมหอร่วมถิ่น แม้ดั่งถวิล ขอชื่นเนื้อกลิ่นคงหอมจริง
อันเอวองค์ดั่งอนงค์นางสวรรค์ มาจุติให้พบกัน จิตใจหมายมั่นสุขรักยิ่ง
ยามฟังคำอ่อนหวานเปรียบตาลเพริดพริ้ง สมดังเป็นหญิง ล้วนเลิศทุกสิ่งชวนให้ชม

เพียงได้พบมองยังต้องหลงไหลตะลึง เปรียบไม้งามแรกพึ่ง จะแย้มกลิ่นบานสวยสม

แม้ใครได้เชยชื่นอารมณ์ จะติดใจนิยม เสน่ห์ล้ำร่ำไป
ทำบุญอันใดจึงได้กำเนิดมา จริตงามทั้งกิริยา ยิ่งพาเสริมส่งลุ่มหลงรักใคร่
หากแม้นมีเธอจะไม่ขอเพ้อรักใคร แม้ว่าเห็นใจ รักหน่อยเป็นไรขอได้เอ็นดู

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม