ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงเอื้องฟ้า

สวนสวรรค์ริมน้ำช่างงามสง่า ริมฝั่งเจ้าพระยาวิลัย
มีมาลีฤดีดื่นใจ ปทุมลัดดาดื่นไป สวยไม่เท่าเอื้องฟ้า
โฉมสตรีมากมีที่งามร่าง แพ้หนึ่งนางสอางค์โสภา
ทั้งแผ่นดินยุพินเด่นตา หนึ่งนางสำอางค์สุดา สวยยิ่งกว่าร้อยนาง
น่าชม ถูกต้องส่วนสมที่พระพรหมสร้าง
รูปนาง เลิศเลอสอางค์เด่นเหนือนางใด
เฉิดฉันท์ จากสวรรค์หรือวิมานไกล
เกิดจากฟ้าหรือว่าไร จึงได้งามล้ำวิลัย ข่มนางในวิมาน
รูปงามทรามเชย สวยแท้นางเอยทรามเชยสคราญ
สวยเอ๋ยงามเอยทรามเชยอ่อนหวาน เย้ยปวงเยาวมาลย์กัญญา
แม่งามล้ำเลิศเด่น พิศพักตร์จันทร์เพ็ญยังเพ็ญด้อยกว่า
ขวัญศรีเทวีมีความสง่า เหล่าเทพธิดาอิจฉาความงาม
สวยแท้สอางค์เกินนางโลกสาม งามสมนามเอื้องฟ้า

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย