ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงกรุงศรีอยุธยา

(สร้อย) กรุงศรีอยุธยาราชธานีไทย ถึงเคยแตกแหลกไปก็ไม่สิ้นคนดี

เราจะรบศัตรูต่อสู้ไพรี เราจะกู้เกียรติศรีอยุธยาไว้เอย

1. อยุธยาธานีศรีสยาม เป็นเมืองงามธรรมชาติช่วยสนอง

บริบูรณ์ลุ่มน้ำและลำคลอง ท้าวอู่ทองทรงสร้างให้ชาวไทย

2. ครั้งโบราณแพ้พม่าเป็นข้าเขา พระนเรศวรเจ้าทรงกู้ได้

ไล่ศัตรูไปให้พ้นแผ่นดินไทย กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี

3. ชาวศรีอยุธยามาด้วยกัน เลือดไทยใจมั่นไม่พรั่นหนี

ชีวิตเราขอน้อมและยอมพลี ไว้เกียรติศรีอยุธยาคู้ฟ้าดิน

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย