ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงเขมรปากท่อ

บัดเอย บัดนั้นนักคุ้มบังคมก้มเกษา
ความเกรงพระราชอาชญา เจรจาเสียงสั่นด้วยพรั่นใจ
ซึ่งโปรดให้ข้าเป็นข้าหลวง ไปทวงส่วยละโว้เมืองใหญ่
ข้ากลับเสียทีพ่อเมืองไทย โทษข้านี้ไซร้ใหญ่หลวงนัก
ข้าจึงกราบทูลแต่ความจริง ทุก ๆ สิ่งแต่องค์พระทรงศักดิ์
พ่อเมืองปัญญาหลักแหลมนัก ชะลอมตักน้ำไว้ได้ง่ายดาย
ข้าจึงนำชะลอมของประหลาด มายังฝ่าพระบาทเพื่อทูลถวาย
เมืองไทยเขาจักดีเพราะมีนาย เป็นยอดชายชาญฉลาดสามารถนัก

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย