ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 10

เพลงคลื่นถลาง

(เนื่อง) คลื่นซัดครั่นครึ้นครืนเครง
(สุดจิตต์) ยิ่งฟังวังเวง ดังเพลงกล่อมใจให้เพลิน
(เนื่อง) เสียงน้ำเหมือนหนึ่งร้องเชิญ
(สุดจิตต์) ให้เราเที่ยวเดิน เลียบเล่นที่ชายหาดทราย
(เนื่อง) ความรักจักไม่เคลื่อนคลาย
(สุดจิตต์) จวบจนชีพสลาย จะรักแต่น้องนางเดียว
(เนื่อง) พบใหม่ก็จะไม่กลับเหลียว จะทิ้งน้องเปลี่ยว ข้านี้คงสิ้นวาสนา
(สุดจิตต์) เจ้าอย่านึกแหนงวิญญา พี่มอบชีวา ให้น้องแล้วไม่ขอคืน
ร้องพร้อมกันอีก 1 เที่ยว

เพลง เจริญศรี
เพลง โฉมอนงค์
เพลง ชมละเวง
เพลง ดาวสังคม
เพลง ทำบุญด้วยอะไร
เพลง เทพธิดาของฉัน
เพลง นวลปรางนางหมอง
เพลง น้องนางบ้านนา
เพลง นางฟ้าจำแลง
เพลง ภาพเธอ
เพลง รำเทียน
เพลง ละออองค์
เพลง ลักษมีเฉิดโฉม
เพลง วิญญาณในภาพถ่าย
เพลง ศกุนตลา
เพลง สาวน้อยร้อยชั่ง
เพลง สาวสวรรค์
เพลง หงส์เหิร
เพลง หยาดฟ้ามาดิน
เพลง หลงรูปละเวง
เพลง อิเหนารำพึง
เพลง เอื้องฟ้า
เพลง ฑีฑายุโกโหตุมหาราชา
เพลง กราวชัย
เพลง กราวถลาง
เพลง กรุงศรีอยุธยา
เพลง เกิดเป็นไทย
เพลง เขมรปากท่อ
เพลง คลื่นถลาง
เพลง ความฝันอันสูงสุด

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย