ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 11

เพลงจากยอดดอย

จากยอดดอย แดนไกล ใครจะเห็น ยากลำเค็ญ เพียงใด ใจยังมั่น
จะปกป้อง ผองไทย ชั่วนิรันดร์ สื้นชีวัน ก็ยังห่วง หวงแผ่นดิน
ด้วยหน้าที่ ชีวิต รับผิดชอบ คือคำตอบ ที่รบอยู่ ไม่รู้สิ้น
ความภูมิใจ ลีกล้ำ ด่ำอาจิณ รักแผ่นดิน รักเกียรติศักดิ์ นักรบไทย
คิดถึงยอด หฤทัย ใจจะขาด แต่ไม่อาจ ตัดใจ ทิ้งไปได้
ด้วยหน้าที่ ศรัทธา ท้าใจกาย คงความหมาย เกินค่า กว่าชีวี
ส่งใจข้าม ขอบฟ้า หวังหาเสมอ หวังเพียงเธอ นึกถึงผู้ อยู่ที่นี่
ขอให้รอ วันรุ่ง ของพรุ่งนี้ ฟ้าคงมี พรชัย ให้กับเรา

เพลง จากยอดดอย
เพลง ชายชาญทหารไทย
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดวงจันทร์
เพลง ดอกประดู่
เพลง ดุจบิดามารดร
เพลง เดิน เดิน เดิน
เพลง ต้นตระกูลไทย
เพลง ตระเวณชายแดน
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย (2)
เพลง ถิ่นไทย
เพลง ทหารของชาติ
เพลง ทหารพระนเรศวร
เพลง ไทยควรคำนึง
เพลง ไทยเทิดไทย
เพลง ไทยใหญ่
เพลง ไทยน้อย
เพลง ไทยรวมกำลัง
เพลง นครเชียงใหม่
เพลง นเรศวรมหาราช
เพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
เพลง บัวงาม
เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
เพลง แผ่นดินของไทย
เพลง แผ่นดินของเรา
เพลง แผ่นดินของเรา (2)
เพลง แผ่นดินไทย
เพลง พุทธศาสน์คู่ไทย
เพลง มหาอาณาจักร

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย