ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 11

เพลงทหารของชาติ

พวกเราชายชาญเหล่าทหารของชาติ องอาจเชื้อนักรบกล้า
ตายไหนตายกันไม่ประหวั่นวิญญา เหล่าทหารต้องกล้าศัตรู
แม้นผู้ใดไม่เกรงมาข่มเหงดูหมิ่น สู้จนเลือดหมดสิ้น ไม่ให้ใครลบหลู่
เกียรติศักดิ์นักรบไทย ต้องให้เชิดชู เป็นตายต้องสู้สุดลมหายใจ
ข้าขอปฎิญาณสาบานตน หากใครมาผจญพลีชีพให้
เลือดเนื้อทุกหยาด เพื่อเอกราชของไทย ขอให้ชาติไทยคงอยู่
ยุคโบราณนานมานามคู่ฟ้าแดนทอง ผยองเกียรติชื่อก้อง ไม่ให้ใครลบหลู่
เกียรติอันดับรับต่อมา รักษาเชิดชู เป็นตายต้องสู้ไม่ยอมเสียไป

 

เพลง จากยอดดอย
เพลง ชายชาญทหารไทย
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดวงจันทร์
เพลง ดอกประดู่
เพลง ดุจบิดามารดร
เพลง เดิน เดิน เดิน
เพลง ต้นตระกูลไทย
เพลง ตระเวณชายแดน
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย (2)
เพลง ถิ่นไทย
เพลง ทหารของชาติ
เพลง ทหารพระนเรศวร
เพลง ไทยควรคำนึง
เพลง ไทยเทิดไทย
เพลง ไทยใหญ่
เพลง ไทยน้อย
เพลง ไทยรวมกำลัง
เพลง นครเชียงใหม่
เพลง นเรศวรมหาราช
เพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
เพลง บัวงาม
เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
เพลง แผ่นดินของไทย
เพลง แผ่นดินของเรา
เพลง แผ่นดินของเรา (2)
เพลง แผ่นดินไทย
เพลง พุทธศาสน์คู่ไทย
เพลง มหาอาณาจักร

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย