ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงผีเสื้อกับดอกไม้

เมื่อยามสุริย์เรืองรอง แสงทองส่องฟ้าอำไพ
สดสวยดูโน่นซิอะไร ไหนอ๋อนั่นหมู่ภมรงามตา
แผ่วเบาคือสำลีลอยลมไปไกล ต่างหมู่ดูวิไลบินไปบินมา
หมู่หนึ่งลงคลุกเคล้าเชยชมผกา งามตาพาให้เพลินฤทัย
ดอกนี้ไปดอกนั้นเวียนวน เคล้าชมอยู่จนพอใจ
เสร็จแล้วบินถลาลอยไป ไหนงามมิเท่ามิทัน
ดอกไม้เกลื่อนเต็มสวนดูงาม สวยยามต้องแสงตะวัน
ต่างสีงามสดสรรรำพัน ฉันเพลินชมหมู่ผกา
ส่งกลิ่นตามสายลมรวยรินรำเพย สุดเอ่ยความหอมเย็นชุ่มชื่นอุรา
กุหลาบและคัดเค้ามะลิจำปา ลัดดาชูดอกงามวิไล
ดอกนั้นนั่นคือเล็บมือนาง สวยงามดังเล็บนางใน
อ่อนช้อยดังกรีดเล็บมาไป ไหนงามมิเท่ามิทัน
เปรียบดังถิ่นสวรรค์มาเยือน สวยงามติดเตือนใจกัน
สดสวยดังภาพนึกรำพัน สรรมาล้วนแต่วิไล
เยือกเย็นยามสายลมรำเผยเบา ๆ เมฆหมอกเป็นสีเทาลิบๆ ลอยไป
แห่งหนึ่งตัวจิ๊บๆ เอ๊ะนกอะไร เพลินใจเมื่อฟังเสียงมัน
เฝ้ามองอยู่โดยคำนึง เหมือนใครหนึ่งเขารำพัน
ฝากฝังความใฝ่รักในกัน ฉันเพลินเพราะภาพนั้นงาม

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย