ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 11

เพลงนเรศวรมหาราช

นเรศวร พระมหาวีรราชเจ้าจอมไทย
กู้อิสสระภาพ ปราบเสี้ยนหนามไพรี พระต้านต่อตี กู้ศรีอโยธยา
พระทรงรบศึก ฮึกไปข้างหน้า พระเผด็จศึกเข็ญเข่นฆ่า ปราบปัจจาทุกที
ได้ชื่อว่าเป็น ยอดวีรบุรุษ พระเกียรติเชิงยุทธ เฟื่องสุดปฐพี
ห้าวหาญเข้ารุดยุทธหัตถี ยุทธวิธีเป็นที่เฉิดฉันท์
หาญกล้า พระนำทัพไทยรบปัจจา ออกหน้าประจัญ
สิ่งใดขวางกั้น รุกรอนเข้าฟอนฟัน บุกเข้าไปข่มขวัญทันใด
รบรากล้าตาย พระทรงมุ่งหมายล้างอายให้ไทย
แย้งยุทธสุดใจ พระรวมชาติไทยสมไทยสืบมา
กอบกู้อิสสระ ยอดวีระชนไทย เชื้อชาติชาวไทย เทอดไว้ด้วยใจศรัทธา
ทุกคนสาบานจะหาญและกล้า เหมือนดังมหาวีระจอมไทย
ที่เกียรติไกลทรงนามนเรศวรนั้นเทอญ

เพลง จากยอดดอย
เพลง ชายชาญทหารไทย
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดวงจันทร์
เพลง ดอกประดู่
เพลง ดุจบิดามารดร
เพลง เดิน เดิน เดิน
เพลง ต้นตระกูลไทย
เพลง ตระเวณชายแดน
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย
เพลง ตื่นเถิดชาวไทย (2)
เพลง ถิ่นไทย
เพลง ทหารของชาติ
เพลง ทหารพระนเรศวร
เพลง ไทยควรคำนึง
เพลง ไทยเทิดไทย
เพลง ไทยใหญ่
เพลง ไทยน้อย
เพลง ไทยรวมกำลัง
เพลง นครเชียงใหม่
เพลง นเรศวรมหาราช
เพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
เพลง บัวงาม
เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
เพลง แผ่นดินของไทย
เพลง แผ่นดินของเรา
เพลง แผ่นดินของเรา (2)
เพลง แผ่นดินไทย
เพลง พุทธศาสน์คู่ไทย
เพลง มหาอาณาจักร

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย