ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 12

เพลงยากเย็น

ยากเย็นแสนเข็ญใจ ทำงานไม่ไหวเขาก็ตีกระหน่ำ
เขาเฆี่ยนเขาฆ่าทรมาน์ ทาระกรรม จนบอบ จนช้ำแสนที่จะทนทาน
คนไทยช่างไร้ฝีมือ ไม่มีแล้วหรือชายชาติทหาร
ไปอยู่ทางไหน ปล่อยให้เขาราน รุกมาถึงบ้านล้างผลาญผู้คน
แพ้พ่ายในครั้งนี้ แต่ชั่วเจ็ดทียังดีเจ็ดหน
รอไว้คราวหน้าเรากล้าประจญ ก็คงจะพ้นศัตรู หมู่พาล
เทวดาและอารักษ์ จงช่วยปกปักษ์รักษาถิ่นฐาน
ให้กู้ได้ฟื้นยั่งยืนอยู่นาน พ้นทรมานจากข้าศึกเอย

เพลง มังราย
เพลง มาร์ชกองทัพบก
เพลง มาร์ชทหารอากาศ
เพลง มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์
เพลง มาร์ชสามเหล่าทัพ
เพลง ยากเย็น
เพลง เยาวชนชาติไทย
เพลง รวมไทย
เพลง รักกันไว้เถิด
เพลง รักชาติ
เพลง รักเมืองไทย
เพลง ราชนาวี
เพลง ราชวัลลภ
เพลง ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น
เพลง เราสู้
เพลง ไร้รักไร้ผล
เพลง เลือดไทย
เพลง เลือดสุพรรณ
เพลง วอลซ์นาวี
เพลง ศึกถลาง
เพลง ศึกบางระจัน
เพลง สดุดีมหาราชา
เพลง สร้างชาติ
เพลง สองฝั่งโขง
เพลง สามัคคีชุมนุม
เพลง สุดแผ่นดิน
เพลง สู้อมิตร
เพลง เสียงระฆัง
เพลง แสงทินกร
เพลง หนักแผ่นดิน

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย