ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 12

เพลงรักกันไว้เถิด

(สร้อย) รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย จะเกิดภาคไหน ๆ ก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณีไม่มีขีดขั้น เกิดใต้ธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย
ท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่ เกิดถิ่นเดียวแท้ เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม

ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจ เห็นสายเลือดไทยในสายตา บอกสายสัมพันธ์
(สร้อย)

ทะเลแสนงามในน้ำมีปลา พืชพันธ์ดื่นตา ไร่นารวงทองไสว
สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น บรรพชนให้ไว้ เราลูกหลานไทยจะร่วมใจรักษาให้มั่น
(สร้อย)

แหลมทองโสภาด้วยบารมี ปกเกล้าเหล่าไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส
ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไท้ เราพร้อมพลีใจ ป้องถิ่นไทยและองค์ราชันย์
(สร้อย)

เพลง มังราย
เพลง มาร์ชกองทัพบก
เพลง มาร์ชทหารอากาศ
เพลง มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์
เพลง มาร์ชสามเหล่าทัพ
เพลง ยากเย็น
เพลง เยาวชนชาติไทย
เพลง รวมไทย
เพลง รักกันไว้เถิด
เพลง รักชาติ
เพลง รักเมืองไทย
เพลง ราชนาวี
เพลง ราชวัลลภ
เพลง ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น
เพลง เราสู้
เพลง ไร้รักไร้ผล
เพลง เลือดไทย
เพลง เลือดสุพรรณ
เพลง วอลซ์นาวี
เพลง ศึกถลาง
เพลง ศึกบางระจัน
เพลง สดุดีมหาราชา
เพลง สร้างชาติ
เพลง สองฝั่งโขง
เพลง สามัคคีชุมนุม
เพลง สุดแผ่นดิน
เพลง สู้อมิตร
เพลง เสียงระฆัง
เพลง แสงทินกร
เพลง หนักแผ่นดิน

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย