ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงแผ่นดินทอง

คำร้อง ชอุม ปัญจพรรค์ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

งามไม้ดอกต่างสีชวนชม รื่นอารมณ์เพลินใจ
กุหลาบพยอมหอมไกล หงอนไก่ซ่อนกลิ่นทานตะวัน
มะลิหอมฟุ้งจรุงรื่น บานชื่นรักเร่เหหัน
จำปาจำปีมะลิวัลย์ ด้วยพันธุ์ไม้นั้น สดสวยอยู่ด้วยดิน
แผ่นดินทองของไทย เนืองไปด้วยทรัพย์สิน
ข้าวในนา ปลาในหนอง ทองในดิน ใครรู้หากินไม่อดเอย

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย