ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 12

เพลงราชนาวี

คำร้อง น.อ.ภิญโญ พงษ์สมรวย ทำนอง น.อ.ภิญโญ พงษ์สมรวย

หนึ่งพันห้าร้อยไมล์ทะเลไทยมี นาวีนี้เฝ้า ข้าศึกฮึกเข้าระดมโจมตี นาวีนี้รบรับอยู่

ใหญ่กี่ตันต้องสู้กัน ฟาดฟันให้รู้ ไม่ปล่อยให้ศัตรู ล้ำอธิปไตย
เหมือนดอกประดู่ชื่อดี นาวีเมืองทอง เราชาตินักรบเกียรติก้อง ยามศึกเราต้องชิงชัย

เกิดมาทั้งทีไม่ทุกข์ก็สุขใจ ไม่ว่าศึกเสือเหนือใต้ จมลงไปใต้บาดาล
ราชนาวีชาติไทย เราใจทหารเรือกล้าหาญ
ราชนาวีต้องการ เราทหารเรือรักชาติ
รบช่วยกันรบรั้วเราเข้มแข็ง ทุ่มด้วยแรงนักรบองอาจ
สามัคคีในหมู่หารเหมือนญาติ รบเพื่อชาติราชนาวี

เพลง มังราย
เพลง มาร์ชกองทัพบก
เพลง มาร์ชทหารอากาศ
เพลง มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์
เพลง มาร์ชสามเหล่าทัพ
เพลง ยากเย็น
เพลง เยาวชนชาติไทย
เพลง รวมไทย
เพลง รักกันไว้เถิด
เพลง รักชาติ
เพลง รักเมืองไทย
เพลง ราชนาวี
เพลง ราชวัลลภ
เพลง ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น
เพลง เราสู้
เพลง ไร้รักไร้ผล
เพลง เลือดไทย
เพลง เลือดสุพรรณ
เพลง วอลซ์นาวี
เพลง ศึกถลาง
เพลง ศึกบางระจัน
เพลง สดุดีมหาราชา
เพลง สร้างชาติ
เพลง สองฝั่งโขง
เพลง สามัคคีชุมนุม
เพลง สุดแผ่นดิน
เพลง สู้อมิตร
เพลง เสียงระฆัง
เพลง แสงทินกร
เพลง หนักแผ่นดิน

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย