ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 12

เพลงสร้างชาติ

พี่น้องชาวไทย จงพร้อมใจสร้างชาติ ไทยนี้เคยสามารถ เรานี้เคยเป็นชาติใหญ่หลวง

ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิด ทำงานใให้เกิดโภคผล เขาก็คนเราก็คน อย่ายอมแพ้เพื่อนทั้งปวง

เรามีทรัพย์อยู่ในดิน เรามีสินอยู่ในน้ำ ควรจะคิดสร้างทำ มิได้มีใครห้ามใครหวง

เราต้องขยันขันแข็ง ให้เป็นเรี่ยวเป็นแรงของชาติ ไทยจะต้องสามารถ ให้เสมอกับชาติทั้งปวง

เพลง มังราย
เพลง มาร์ชกองทัพบก
เพลง มาร์ชทหารอากาศ
เพลง มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์
เพลง มาร์ชสามเหล่าทัพ
เพลง ยากเย็น
เพลง เยาวชนชาติไทย
เพลง รวมไทย
เพลง รักกันไว้เถิด
เพลง รักชาติ
เพลง รักเมืองไทย
เพลง ราชนาวี
เพลง ราชวัลลภ
เพลง ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น
เพลง เราสู้
เพลง ไร้รักไร้ผล
เพลง เลือดไทย
เพลง เลือดสุพรรณ
เพลง วอลซ์นาวี
เพลง ศึกถลาง
เพลง ศึกบางระจัน
เพลง สดุดีมหาราชา
เพลง สร้างชาติ
เพลง สองฝั่งโขง
เพลง สามัคคีชุมนุม
เพลง สุดแผ่นดิน
เพลง สู้อมิตร
เพลง เสียงระฆัง
เพลง แสงทินกร
เพลง หนักแผ่นดิน

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย