ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 12

เพลงสองฝั่งโขง

สาย นทีรินหลั่งจากฟ้า แบ่งพสุธาเป็นซ้ายและขวา สองฝั่ง
หากน้ำกั้นกลางนั้นบ่สำคัญ แต่ความสัมพันธ์ ของเรามั่นคงเรื่อยไป
ถึง ไกลกันคนละฝั่งของ ต่างหมายปองดองมุ่งหวังทั้งสอง จนได้
ด้วยความใฝ่ฝันมั่นสุดหัวใจ ปักฝังทรวงใน เหมือนใจ เดียวกัน
ทั้งสองฝั่งกั้นกลางด้วยสายนที แต่ประเพณี นั้นบ่ต่างกัน
ชาติลาวและไทยก่อนนั้นเคยได้ สัมพันธ์ ร่วมสายโลหิตเดียวกัน เพียงน้ำเท่านั้นมากั้นแบ่งกลาง

ขอ ฟ้าดินจงเป็นสักขี โปรดคิดปราณีจงอย่าได้มี วันห่าง
อย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจาง ฝากฝังชีวี เหนือนทีสองฝั่งเอย
ขอ ฟ้าดินจงเป็นสักขี โปรดคิดปราณีจงอย่าได้มี วันห่าง
อย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจาง ฝากฝังชีวี เหนือนทีสองฝั่งเอย..

เพลง มังราย
เพลง มาร์ชกองทัพบก
เพลง มาร์ชทหารอากาศ
เพลง มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์
เพลง มาร์ชสามเหล่าทัพ
เพลง ยากเย็น
เพลง เยาวชนชาติไทย
เพลง รวมไทย
เพลง รักกันไว้เถิด
เพลง รักชาติ
เพลง รักเมืองไทย
เพลง ราชนาวี
เพลง ราชวัลลภ
เพลง ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น
เพลง เราสู้
เพลง ไร้รักไร้ผล
เพลง เลือดไทย
เพลง เลือดสุพรรณ
เพลง วอลซ์นาวี
เพลง ศึกถลาง
เพลง ศึกบางระจัน
เพลง สดุดีมหาราชา
เพลง สร้างชาติ
เพลง สองฝั่งโขง
เพลง สามัคคีชุมนุม
เพลง สุดแผ่นดิน
เพลง สู้อมิตร
เพลง เสียงระฆัง
เพลง แสงทินกร
เพลง หนักแผ่นดิน

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย