ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 12

เพลงสู้อมิตร

อันหมู่อมิตร ที่คิดประทุษฐ์
เราต้องยงยุทธ์ จนสิ้นชีวิต
รื่นเริงกันเถอะเหวย รื่นเริงกันเถอะวา
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
ทำมาหากิน แผ่นดินของเรา
ใครแบ่งแย่งเอา เราต้องสู้มัน
อันหมู่อมิตร ที่คิดประทุษฐ์
เราต้องยงยุทธ จนสิ้นชีวิต
รื่นเริงกันเถอะเหวย รื่นเริงกันเถอะ หวา
ทำไร่ไถนา หาเช้ากินค่ำ
ถึงแม้จนยาก ลำบากตรากตรำ
ก็ร้องก็รำ กันให้สนุกเอย

เพลง มังราย
เพลง มาร์ชกองทัพบก
เพลง มาร์ชทหารอากาศ
เพลง มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์
เพลง มาร์ชสามเหล่าทัพ
เพลง ยากเย็น
เพลง เยาวชนชาติไทย
เพลง รวมไทย
เพลง รักกันไว้เถิด
เพลง รักชาติ
เพลง รักเมืองไทย
เพลง ราชนาวี
เพลง ราชวัลลภ
เพลง ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น
เพลง เราสู้
เพลง ไร้รักไร้ผล
เพลง เลือดไทย
เพลง เลือดสุพรรณ
เพลง วอลซ์นาวี
เพลง ศึกถลาง
เพลง ศึกบางระจัน
เพลง สดุดีมหาราชา
เพลง สร้างชาติ
เพลง สองฝั่งโขง
เพลง สามัคคีชุมนุม
เพลง สุดแผ่นดิน
เพลง สู้อมิตร
เพลง เสียงระฆัง
เพลง แสงทินกร
เพลง หนักแผ่นดิน

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย