ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงล่องใต้

คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์ ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

ล่อง ใต้ ไป ตาม เสียงเพลง กล่อม บรรเลงเป็นเพลงเร้าใจ
มนต์รักจากแคว้น แดนถิ่น แห่งกลิ่นบุหงา มาลัย เมืองใต้ใครเยือนเหมือนท่องวิมาน
ล่อง ใต้ ได้ เป็น ขวัญตา ท่อง เที่ยวมารื่นรมย์สำราญ
งามทั้งโขดเขา แนวไพร จับใจห้วยหนอง คลองธาร เกาะแก่งสถาน อันวิไล
โอ้ ชุมพร ขอพรที่แสนสุดดี สุราษฎร์ ธานีเมืองคนดีจึงสุขสดใส
นครศรีธรรมราช อยากประกาศ พระธรรมเกริกไกล
กระบี่ สุขสดใส ฝากหัวใจ ให้พี่หมายปอง
โอ้ พังงา คัดอุรา ให้พี่งงงัน ภูเก็ต เกาะสวรรค์ วิลาวัลย์หนึ่งไม่มีสอง
ระนอง น้อง จ๋า เหมือนน้ำตา ของพี่ตกนอง เพราะต้อง จาก น้อง จากระนอง มาทั้งน้ำตา
โอ้ เมืองตรัง เหมือนจะยั้ง ให้พี่ติดตรึง แต่ คิดถึง พัทลุง แหละสงขลา
สตูลปัตตานียะลาโสภี ตรึงตรา โอ้ บาง นรา มีวาสนา คง มา อีกที
จาก ใต้จะไม่ขอเลือน เสน่ห์ติดเตือนชั่วเดือนและปี
มนต์รักปักษ์ใต้ใจมั่น ผูกพันเสมอ ชีวี ตราบ ชั่ว ชีพ นี้ จะ มิ ลืม

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม