ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

น้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงล่องนาวา

ลอยล่องนาวาลอยมาในสาคร แสงจันทร์อ่อน ๆ สะท้อนงามอร่ามตา
ลมสะบัดโชยพัดนาวา ลอยลิ่วดูระลอกเป็นริ้ว พริ้วแลกระเพื่อมเลื่อมมลาย
แสงจันทร์เฉิดฉาย เห็นเป็นประกายสว่างจ้า
งามระยับจับตา ดาราเลิศเพริดพราย
ลอยล่องนาวาลอยมาในวารี งามยามราตรี ห้วงนทีเป็นที่หย่อนใจ
ดวงศศิธรแขไข แสงนวลชวนชื่น ดาราลอยดาษดื่น พื้นภาคนภามากมาย
ดาวล้อมเดือนเกลื่อนกระจาย แสงพรายสว่างวาวกระจ่างตา
ลอยล่องนาวา ลอยมาพาให้เพลิดเพลิน

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย