ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงสายหยุด

หอมเอยหอมกลิ่น รวยรินสายหยุดยามเช้า กลิ่นเจ้าอบอวลลมุน
น้ำค้างยามรุ่ง ช่วยปรุงกลิ่นรสหอมกรุ่น หอมเย็นเมื่อแรกอรุณ รุ่งฟ้าแสงทองราง ๆ
ทิวาฟ้ารุ่ง จรุงกลิ่นรสบุปผา สดชื่นอุรายามสาง
สายลมพริ้วผ่าน สะท้านใบดอกสะพรั่ง ถึงโรยล่วงหล่นไปบ้าง ก็ยังหอมพอตรึงใจ
ครั้นพอตะวันสาย แดดร้อนแรงกล้า แผ่ความร้อนมาปกคลุมทั่วไป
เหมือนมาเร่งเร้า ให้เฉาจนสิ้นกลิ่นไอ ไม้พันธุ์นี้แปลกกว่าใคร หอมซึ้งตรึงใจเมื่อยามเช้าตรู่
สายหยุดสมชื่อ ระบือทั่วถิ่นแดนไกล ผู้ใดก็คงจะรู้
หอมเพียงยามรุ่ง แสงทองเยี่ยมฟ้ารุบหรู่ หอมเย็นอบอวลชื่นชู ก็เพียงฟ้ายามอรุณ

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย