ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงสิ้นหวัง

เด่นเดือนเลื่อนลอยฟ้า ฟ้าก็แจ่มตาน่าเชยชม
ไม่มีจันทราฟ้าก็ขื่นขม ตรมเพราะดวงเดือน
หลงเฝ้าคอยชมโสมที่เจิดแจ่ม เจ้าจะแย้มลอยเลื่อน
โสมทำแชเชือนมิลอยเลื่อน นภาก็เหมือนสิ้นพลัน
เปรียบเราเฝ้ารอคอย หวังช่างเลื่อนลอยคอยตั้งตา
อยู่ด้วยความหวังเหมือนดังฟากฟ้า คราไร้เพ็ญจันทร์
รักโอ้รักเอ๋ยรักเคยมั่นหมาย กลับสลายไปพลัน
ฟ้ามีเพ็ญจันทร์พริ้งพราวพรรณ แล้วแต่ตัวฉันเดียวดาย

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย