ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงแสงสุริยา

คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

เรืองแสงสุริยา เมื่อใกล้เวลาเช้าตรู่สวยงาม
สาดแสงทองกราดงาม สอดสีฟ้าอร่ามยามรุ่งแจ้งแสงทอง
ลมเช้าเฉื่อยโชยมา ชื่นอุราน้ำค้างพร่างพรมละออง
กรุ่นกลิ่นผกาลมพาลอยล่อง แว่วดุเหว่าร้องก้องดุจทำนองเสียงเพลง
ยามนี้สุขกระไร สดชื่นรื่นฤทัยหัวใจบานเบ่ง
ระฆังเสียงดังหง่างเหง่ง เปรียบดนตรีบรรเลงไพเราะเสนาะเพลิน
ฟังเสียงไก่แก้วขัน เร่งกระชั้นฝูงนกผกบินเหิร
ได้ยินกางเขนเจรจาเกริ่น แจ้วจู๋จี๋เพลินหมู่ปักษาร่าเริง

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย