ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงหาดสงขลา

ฝั่งน้ำงามริมหาดทราย เย็นพระพายชายทะเลหาดสงขลา
หาดขาวดูพราวพรายสุดสายตา สายลมพัดพาฉันชื่น
ใจว้าเหว่น้ำในทะเลซัดฝั่ง ทุกวันฉันฟังเสียงคลื่น
คลื่นผสมเคล้ามากับลมกลมกลืน ทั้งวันทั้งคืนครื้นเครง
แว่วเสียงลมและคลื่นที่บรรเลง เหมือนเพลงเร้าใจให้ทุกข์คลาย
เพริดแพร้วดูอ่างแก้วงาน ใจเคลิ้มตามสมเป็นนามแก้วแพรวพราย
หมู่สนยืนลำต้นอยู่เรียงราย แหลมทรายเห็นทรายขาวผ่อง
ลมพัดผ่านหัวใจสำราญทุกเมื่อ เห็นเรือลับลอยลัดล่อง
โน่นเกาะหนูงามคู่เกาะแมวชวนมอง ฉันชมสมปองสำราญ
ยอดเขาสูงดูสง่าน่าชื่นบาน สูงปานวิมานฟ้านั่น
เมื่อแสงเดือนงามผ่องเพ็ญ ลมพัดเย็นควรจะเป็นหาดสวรรค์
หนุ่มสาวเดินเคียงคู่อยู่เคียงกับ ชี้ชมแสงจันทร์แสงดาว
งามฟ้าเด่นเห็นขอบนภาโค้งต่ำ ร้อยกรองร้อยคำไหนกล่าว
ผ่องเลื่อมลายน้ำเป็นประกายพรายพราว สวยงามวับวาวเย้าตา
แห่งนี้งามเหลือที่จะพรรณนา สงขลานั้นพาฉันเพลิน

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย