ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงหาดแสนสุข

หาดทรายชายน้ำแสนสุขสุดงาม ระยิบยามแสงทองส่องสว่าง
เสียงคลื่นซัดเซาะหาดทรายประกายพรายพร่าง ทุกอย่างทุกสิ่งยิ่งงามน่าชม
ทะเลไกลสุดตาปักษาโผเล่นลม โน้มน้าวอารมณ์นิยมแดนงาม
อ่าวใหญ่งามล้ำวิมานสุขใจ เพลิดเพลินฤทัยฟ้าสีครามแลอร่าม
ยอดเขาสามมุขสูงเด่น แลเห็นแหลมงาม แหลมแท่นสมนามตามคำเรียกมา
อากาศสบายชื่นใจเยือกเย็น เมื่อได้แลเห็นแดนแสนงามนามสง่า
เบิกบานสำราญฤดีมองศรีราชา ยิ่งชมยิ่งงามเพลินตาน่าดู
ลมโชยโบยโบกปลิวกิ่งมะพร้าวพริ้งอยู่ หญิงชายเคียงคู่เห็นอยู่เพลินใจ
ถิ่นงาม แห่งนี้มีความรื่นรมย์ ธรรมชาติทิวทัศน์สม สรรสร้างเริงฤทัย
หมู่เรือใบขาวเรียงรายพระพายซัดฝั่ง แสนสุขสุดดังนามนี้ไม่ลืม

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย